Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 60

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 60 : โรงเรียนบ้านพรหมสามัคคี จ.กำแพงเพชร (จังหวัดที่ 52)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 59

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 59 : โรงเรียนถ้ำโกบ จ.กระบี่ (จังหวัดที่ 51)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 58

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 58 : โรงเรียนคลองเสาธง จ.สมุทรปราการ (จังหวัดที่ 50)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 53

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 53 : โรงเรียนบ้านสายโท 1 จ.บุรีรัมย์ (จังหวัดที่ 47)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 52

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 52 : โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง จ.ตาก (จังหวัดที่ 46)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 51

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 51 : โรงเรียนบ้ายไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) จ.เลย (จังหวัดที่ 45)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 50

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 50 : โรงเรียนบ้านสามเสียม จ.ชุมพร (จังหวัดที่ 44)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 49

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 49 : โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง จ.ขอนแก่น (จังหวัดที่ 43)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 47

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 47 : โรงเรียนบ้านหนองจาน จ.มหาสารคาม (จังหวัดที่ 41)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 46

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 46 : โรงเรียนบ้านปันเดง จ.ลำพูน (จังหวัดที่ 40)
Read More
/