ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 46

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 46 : โรงเรียนบ้านปันเดง จ.ลำพูน (จังหวัดที่ 40)