สนับสนุนเรา

วิธีบริจาค

ผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ
เลขที่บัญชี 737-2-33615-8
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาประชานิเวศน์

 


ผู้สนับสนุนหลัก

STULZ GmbH โดย Mr. Jurgen Stulz

บริจาคเงินสนับสนุน

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 9 โรงเรียนบ้านบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 27 โรงเรียนวัดเกาะกา จังหวัดนครนายก ( รอดำเนินการ)


Mr.Thoo Soon Huat

บริจาคเงินสนับสนุน

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 25 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา จังหวัดน่าน
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 26 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร จังหวัดระยอง (สนับสนุนค่าทาสีอาคารที่ถูกเพลิงไหม้)


Mr.Ow Yong Min Che

บริจาคเงินสนับสนุน

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 20 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ จังหวัดเชียงราย
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 26 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร จังหวัดระยอง


Mr.Ow Yong Min Che

บริจาคเงินสนับสนุน

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 20 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ จังหวัดเชียงราย
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 26 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร จังหวัดระยอง


CSF Group โดย Mr.Adrian Yong

บริจาคเงินสนับสนุน

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 24 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จังหวัดนนทบุรี


RPS : Riello

 • สมทบทุนสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 25 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา จังหวัดน่าน


PTT-ICT

 • สมทบทุนสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 23 โรงเรียนวัดข่อยใต้ จังหวัดลพบุรี


Mr.Yeap Poh Chim

 • สมทบทุนสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 32 โรงเรียนวัดชันสูตร จังหวัดสิงห์บุรี