ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 60

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 60 : โรงเรียนบ้านพรหมสามัคคี จ.กำแพงเพชร (จังหวัดที่ 52)