ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 59

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 59 : โรงเรียนถ้ำโกบ จ.กระบี่ (จังหวัดที่ 51)