Home

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 34

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 34 : โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง จ.ลำปาง (จังหวัดที่ 29)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 33

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 33 : โรงเรียนบ้านปรือน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดที่ 28)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 31

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 31 : โรงเรียนบ้านจอมศรี จ.อุดรธานี (จังหวัดที่ 26)
Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 30

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 30 : โรงเรียนวัดศรีธรรมาราม จ.เชียงใหม่ (จังหวัดที่ 25)
Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 29

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 29 : โรงเรียนนิคมสร้างตนกระเสียว 1 จ.สุพรรณบุรี (จังหวัดที่ 24)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 27

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 27 : โรงเรียนวัดเกาะกา จ.นครนายก
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 26

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 26 : โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร จ.ระยอง (จังหวัดที่ 22)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 25

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 25 : โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา จ.น่าน
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 24

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 24 : โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จ.นนทบุรี (จังหวัดที่ 21)
Read More
/

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 23

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 23 : โรงเรียนวัดข่อยใต้ จ.ลพบุรี
Read More
/
Loading...