มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล

พระองค์เป็นพ่อหลวงของปวงราษฎร์
ไทยทั้งชาติจงรักภักดีมั่น
จำใจที่ต้องจำพรากลาจากกัน
จึงเกินกลั้นน้ำตาสุดอาลัย
ต่อแต่นี้ต้องน้อมนำคำสอนพ่อ
มาสานต่อก่อความดีที่ยิ่งใหญ่
คำสอนนั้นทุกคนรู้อยู่แก่ใจ
พ่อบอกไว้ทุกอย่างล้วนสร้างดี
ทรงเล็งเห็นให้เด็กไทยได้ศึกษา
มีวิชาอนาคตจะสดใส
ได้เรียนรู้สิ่งเสริมเพิ่มเติมไว้
เมื่อเติบใหญ่เป็นทางนำเรื่องทำงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ยูซีเอฟอนุเคราะห์
แหล่งบ่มเพาะให้เห็นเป็นพื้นฐาน
เพื่อโรงเรียนทั่วแคว้นแดนกันดาร
เป็นสถานสร้างปัญญาค่าเด็กไทย
หลังพระองค์ทรงเสด็จสวรรคต
ขอปรากฎความเพียรดีที่หลั่งไหล
รำลึกถึงไม่จืดจางอยู่กลางใจ
ความอาลัยแด่พระองค์คงยาวนาน

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิยูซีเอฟ

Thomas Clover

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *