ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 68

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 68 : โรงเรียนอ่าวมะม่วง จ.พังงา (จังหวัดที่ 59)