ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 66

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 66 : โรงเรียนหนองคูวิทยา จ.ศรีสะเกษ (จังหวัดที่ 57)