ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 38

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 38 : โรงเรียนวัดท่าสามัคคี จ.อ่างทอง (จังหวัดที่ 33)