ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 13

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 13 : โรงเรียนวัดคลองสน จ.ตราด (จังหวัดที่ 12)