การพิจารณาโรงเรียน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโรงเรียน

 1. โรงเรียนรัฐบาล ขนาดเล็ก ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 2. มีนักเรียนรวมกันไม่เกิน 200 คน ทุกระดับชั้นการเรียน
 3. มีเจ้าหน้าที่หรือครูประจำวิชาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิธีการดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 4. มีระบบไฟฟ้าและ มีห้องคอมพิวเตอร์แยกเป็นสัดส่วนปลอดภัยจากการโจรกรรม
 5. เป็นโรงเรียนที่ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ มีห้องคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐบาลในการปรับปรุง
 6. เป็นโรงเรียนที่ห่างไกล และมีระบบดาวเทียมของกระทรวง หรือ ADSL
 7. คณะกรรมการมูลนิธิ จะพิจารณาจาก
  1. ความจำเป็นเร่งด่วน
  2. ประโยชน์ที่เด็กนักเรียนจะได้รับ
  3. ความพร้อมของบุคคลากรประจำโรงเรียน

รูปแบบของศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้

ได้ออกแบบตามหลักการพื้นฐานการออกแบบ Data Center ทั้งระบบไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ และ เน็ตเวิร์ค โดนศูนย์จะประกอบด้วย

 1. คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ชุด (คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย Monitor, CPU, Mouse และ Keyboard) มือสอง อาทิ IBM DELL TOSHIBA SAMSUNG ASUS FUJITSU เป็นต้น โดยมี spec ขั้นต่ำ ดังนี้
  • CPU Pentium 3 หรือสูงกว่า
  • RAM 512 MB หรือสูงกว่า
  • Hard Disk 40 GB หรือสูงกว่า
  • LAN 10/100
  • จอขนาด 14 นิ้ว หรือมากกว่า
 2. เครื่องพิมพ์ Printer 1 เครื่อง
 3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวนตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียน
 4. เก้าอี้ จำนวนตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียน
 5. ระบบไฟฟ้า, ระบบกราวนด์
 6. ระบบ Network, Internet

รูปแบบการดำเนินการก่อสร้าง

ทางทีมงานจะทำการสำรวจสถานที่เพื่อจัดทำแบบเบื้องต้น จากนั้นจะนำทีมช่างเข้าดำเนินการทาสี ปรับปรุงสภาพภายในศูนย์การเรียนรู้, วางระบบไฟฟ้าและ Network จากนั้นจึงดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ อาทีเช่น โต๊ะคอมพิวเตอร์, เก้าอี้, คอมพิวเตอร์, Printer และ Network เป็นต้น