มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิอุทัย ชัยปัญญา (U.C.F.)

มูลนิธิยู.ซี.เอฟ.  ก่อตั้งมาจากชื่อ คุณอุทัย ชัยปัญญา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ ของบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ที่เป็นกำลังหลัก ในการดูแลงาน Maintenance และ Hotline 24 ชั่วโมงตลอด 3ปีกว่า จนได้รับอุบัติเหตุรถชนจากไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 ซึ่งคุณอุทัย ชัยปัญญา คือต้นแบบของทีมงานบริการ ทั้งในด้านงาน ด้านครอบครัว ด้านการทำประโยชน์ให้พุทธศาสนา และสังคม อีกทั้งเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของบริษัทฯ คุณอุทัย ชัยปัญญา จึงถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำประโยชน์และความดีแก่สังคม ดังนั้น บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด และทีมงานทุกคนจึงได้ร่วมใจก่อตั้งมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ ขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550

เดิมชื่อ มูลนิธิอุทัย ชัยปัญญา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2550


หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโรงเรียน
โรงเรียนรัฐบาล ขนาดเล็ก ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมกันไม่เกิน 200 คน ทุกระดับชั้นการเรียนมีเจ้าหน้าที่หรือครูประจำวิชาสอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิธีการดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีระบบไฟฟ้าและ มีห้องคอมพิวเตอร์แยกเป็นสัดส่วนปลอดภัยจากการโจรกรรม เป็นโรงเรียนที่ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ มีห้องคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐบาลในการปรับปรุง เป็นโรงเรียนที่ห่างไกล และมีระบบดาวเทียมของกระทรวง หรือ ADSLคณะกรรมการมูลนิธิจะพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนประโยชน์ที่เด็กนักเรียนจะได้รับ ความพร้อมของบุคคลากรประจำโรงเรียน

ดาว์นโหลดใบสมัครโครงการ

ใบสมัคร-ucf


รูปแบบของศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้

ได้ออกแบบตามหลักการพื้นฐานการออกแบบ Data Center ทั้งระบบไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค โดยศูนย์ฯจะประกอบด้วย

  1. คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ชุด (คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด้วย Monitor, CPU, Mouse และ Keyboard) มือสอง อาทิ IBM DELL TOSHIBA SAMSUNG ASUS FUJISTU เป็นต้น โดยมี Spec ขั้นต่ำ ดังนี้
  2. Core2Duo 2.8 GHz หรือสูงกว่า
  3. Ram 1GB หรือสูงกว่า
  4. Hard disk 80 Gb หรือสูงกว่า
  5. LAN 10/100
  6. จอ ขนาด 17 นิ้ว
  7. เครื่องพิมพ์ Printer Laser 1 เครื่อง
  8. โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวนตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียน
  9. เก้าอี้จำนวนตามความเหมาะสมของจำนวนนักเรียน
  10. ระบบไฟฟ้า, ระบบกราวนด์
  11. ระบบ Network, Internet
  12. รูปแบบการดำเนินการก่อสร้าง

ทางทีมงานจะทำการสำรวจสถานที่เพื่อจัดทำแบบเบื้องต้น จากนั้นจะนำทีมช่างเข้าดำเนินการทาสีปรับปรุงสภาพภายในศูนย์การเรียนรู้, วางระบบไฟฟ้าและ Network จากนั้นจึงดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง อาทิเช่น โต๊ะคอมพิวเตอร์, เก้าอี้, คอมพิวเตอร์, Printer และ Network เป็นต้น

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *