กิจกรรม

มูลนิธิอุทัย ชัยปัญญา ร่วมกับบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ มาทั้งสิ้น 70 แห่งดังนี้

 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 1 : มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี (จังหวัดที่ 1 )
 2. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 2 : โรงเรียนบ้านสัตหีบ จ.ชลบุรี
 3. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 3 : โรงเรียนเอี่ยมประดิษฐ์ จ.นครนายก (จังหวัดที่ 2)
 4. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 4 : โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี จ.กาญจนบุรี (จังหวัดที่ 3)
 5. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 5 : โรงเรียนวัดหนองโรง จ.นครสวรรค์ (จังหวัดที่ 4)
 6. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 6 : โรงเรียนวัดตะลุง จ.ลพบุรี (จังหวัดที่ 5)
 7. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 7 : โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง จ.ชัยภูมิ (จังหวัดที่ 6)
 8. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 8 : โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ จ.เพรชบูรณ์ (จังหวัดที่ 7)
 9. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 9 : โรงเรียนบ้านบ่อผุด จ.สุราษฏร์ธานี (จังหวัดที่ 8)
 10. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 10 : โรงเรียนบ้านท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม (จังหวัดที่ 9)
 11. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 11 : โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ จ.น่าน (จังหวัดที่ 10)
 12. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 12 : โรงเรียนซับน้ำเย็น จ.นครราชสีมา (จังหวัดที่ 11)
 13. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 13 : โรงเรียนวัดคลองสน จ.ตราด (จังหวัดที่ 12)
 14. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 14 : โรงเรียนท่าเสลา จ.เพชรบุรี (จังหวัดที่ 13)
 15. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 15 : โรงเรียบบ้านคลองสอง จ.ฉะเชิงเทรา (จังหวัดที่ 14)
 16. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 16 : โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี (จังหวัดที่ 15)
 17. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 17 : โรงเรียนบ้านหนองโงว้ จ.ชัยภูมิ
 18. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 18 : โรงเรียนวัดเนินผาสุก จ.ปราจีนบุรี (จังหวัดที่ 16)
 19. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 19 : โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.นครปฐม (จังหวัดที่ 17)
 20. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 20 : โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ จ.เชียงราย (จังหวัดที่ 18)
 21. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 21 : โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา (จังหวัดที่ 19)
 22. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 22 : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี (จังหวัดที่ 20)
 23. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 23 : โรงเรียนวัดข่อยใต้ จ.ลพบุรี
 24. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 24 : โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จ.นนทบุรี (จังหวัดที่ 21)
 25. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 25 : โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา จ.น่าน
 26. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 26 : โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร จ.ระยอง (จังหวัดที่ 22)
 27. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 27 : โรงเรียนวัดเกาะกา จ.นครนายก
 28. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 28 : โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จ.สมุทรสาคร (จังหวัดที่ 23)
 29. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 29 : โรงเรียนนิคมสร้างตนกระเสียว 1 จ.สุพรรณบุรี (จังหวัดที่ 24)
 30. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 30 : โรงเรียนวัดศรีธรรมาราม จ.เชียงใหม่ (จังหวัดที่ 25)
 31. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 31 : โรงเรียนบ้านจอมศรี จ.อุดรธานี (จังหวัดที่ 26)
 32. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 32 : โรงเรียนวัดชันสูตร อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (จังหวัดที่ 27)
 33. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 33 : โรงเรียนบ้านปรือน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดที่ 28)
 34. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 34 : โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง จ.ลำปาง (จังหวัดที่ 29)
 35. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 35 : โรงเรียนวัดโพธิมงคล จ.ชัยนาท (จังหวัดที่ 30)
 36. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 36 : โรงเรียนบ้านจำปาหวายจ.พะเยา (จังหวัดที่ 31)
 37. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 37 : โรงเรียนวัดถั่วทอง จ.ปทุมธานี (จังหวัดที่ 32)
 38. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 38 : โรงเรียนวัดท่าสามัคคี จ.อ่างทอง (จังหวัดที่ 33)
 39. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 39 : โรงเรียนบ้านบุ่ง จ.อุทัยธานี (จังหวัดที่ 34)
 40. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 40 : โรงเรียน ตชด. บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จ.จันทบุรี (จังหวัดที่ 35)
 41. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 41 : โรงเรียนบ้านนาสีนวล โนนสะอาด จ.ยโสธร (จังหวัดที่ 36)
 42. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 42 : โรงเรียนวัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) จ.อ่างทอง
 43. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 43 : โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง จ.พิษณุโลก (จังหวัดที่ 37)
 44. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 44 : โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จ.กรุงเทพมหานคร ( จังหวัดที่ 38)
 45. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 45 : โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) จ.แพร่ (จังหวัดที่ 39)
 46. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 46 : โรงเรียนบ้านปันเดง จ.ลำพูน (จังหวัดที่ 40)
 47. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 47 : โรงเรียนบ้านหนองจาน จ.มหาสารคาม (จังหวัดที่ 41)
 48. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 48 : โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด (จังหวัดที่ 42)
 49. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 49 : โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง จ.ขอนแก่น (จังหวัดที่ 43)
 50. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 50 : โรงเรียนบ้านสามเสียม จ.ชุมพร (จังหวัดที่ 44)
 51. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 51 : โรงเรียนบ้ายไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) จ.เลย (จังหวัดที่ 45)
 52. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 52 : โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง จ.ตาก (จังหวัดที่ 46)
 53. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 53 : โรงเรียนบ้านสายโท 1 จ.บุรีรัมย์ (จังหวัดที่ 47)
 54. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 54 : โรงเรียนบ้านผาเยอ จ.แม่ฮ่องสอน (จังหวัดที่ 48)
 55. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 55 : โรงเรียนวัดกระทุ่ม จ.ฉะเชิงเทรา
 56. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 56 : โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน จ.ยโสธร
 57. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 57 : โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ จ.พัทลุง (จังหวัดที่ 49)
 58. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 58 : โรงเรียนคลองเสาธง จ.สมุทรปราการ (จังหวัดที่ 50)
 59. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 59 : โรงเรียนถ้ำโกบ จ.กระบี่ (จังหวัดที่ 51)
 60. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 60 : โรงเรียนบ้านพรหมสามัคคี จ.กำแพงเพชร (จังหวัดที่ 52)
 61. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 61 : โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ จ.สุโขทัย (จังหวัดที่ 53)
 62. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 62 : โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญ วันครู ) จ.อุตรดิตถ์ (จังหวัด ที่ 54)
 63. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 63 : โรงเรียนบ้านคำไฮ จ.นครพนม (จังหวัดที่ 55)
 64. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 64 : โรงเรียนบ้านฉางหลาง จ.ตรัง (จังหวัดที่ 56)
 65. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 65 : โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด
 66. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 66 : โรงเรียนหนองคูวิทยา จ.ศรีสะเกษ (จังหวัดที่ 57)
 67. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 67 : โรงเรียนบ้านนานวล จ.อุบลราชธานี (จังหวัดที่ 58)
 68. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 68 : โรงเรียนอ่าวมะม่วง จ.พังงา (จังหวัดที่ 59)
 69. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 69 : โรงเรียนบ้านหนองแอก จ.สระแก้ว (จังหวัดที่ 60)
 70. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 70 : โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง จ.ยะลา (จังหวัดที่ 61)