มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

บุคลากร

รายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้ง ยู.ซี.เอฟ

  1. นายกฤษณ ไทยดำรงค์  (ประธานมูลนิธิ)
  2. นายสุรชัย เตชอนันต์พลัง (รองประธานการเงิน)
  3. นายสราวุท สุระพะกิจ (รองประธานปฏิบัติการ)
  4. นางสาวชมพูนุช สุทธิธรรม (ผู้จัดการมูลนิธิ)
  5. นายสมัย ชัยปัญญา

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *