บุคลากร

รายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้ง ยู.ซี.เอฟ

  1. นายกฤษณ ไทยดำรงค์  (ประธานมูลนิธิ)
  2. นายสุรชัย เตชอนันต์พลัง (รองประธานการเงิน)
  3. นายสราวุท สุระพะกิจ (รองประธานปฏิบัติการ)
  4. นางสาวชมพูนุช สุทธิธรรม (ผู้จัดการมูลนิธิ)
  5. นายสมัย ชัยปัญญา