สนับสนุนเรา

วิธีบริจาค

ผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ
เลขที่บัญชี 737-2-33615-8
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาประชานิเวศน์


ผู้สนับสนุนหลัก

STULZ GmbH โดย Mr. Jurgen Stulz

บริจาคเงินสนับสนุน

  • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 9 โรงเรียนบ้านบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 27  โรงเรียนวัดเกาะกา   จังหวัดนครนายก ( รอดำเนินการ)

 

Mr.Thoo Soon Huat

บริจาคเงินสนับสนุน

  • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 25 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา  จังหวัดน่าน
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 26 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร จังหวัดระยอง (สนับสนุนค่าทาสีอาคารที่ถูกเพลิงไหม้)

 

Mr.Ow Yong Min Che

บริจาคเงินสนับสนุน

  • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 20 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่   จังหวัดเชียงราย
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 26 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร จังหวัดระยอง

 

CSF Group โดย Mr.Adrian Yong

บริจาคเงินสนับสนุน

  • ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 24 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย จังหวัดนนทบุรี

 

RPS : Riello

  • สมทบทุนสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 25 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา จังหวัดน่าน

 

PTT-ICT

  • สมทบทุนสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 23 โรงเรียนวัดข่อยใต้ จังหวัดลพบุรี

Mr.Yeap Poh Chim

  • สมทบทุนสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 32 โรงเรียนวัดชันสูตร จังหวัดสิงห์บุรี