ใบสมัครโครงการ

ใบสมัครโครงการ “สร้างศูนย์ สร้างสรรค์ ปันน้ำใจให้น้อง”

U.C.F. จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน และมีเอกสารประกอบการสมัครครบสมบูรณ์ถูกต้องตามที่ระบุเท่านั้น

  1. ใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหน้า
  2. รูปถ่ายสภาพทั่วไปของโรงเรียน (อย่างน้อย 5 รูป)
  3. รูปถ่ายสภาพทั่วไปของห้องคอมพิวเตอร์

 ดาว์นโหลด ใบสมัครโรงเรียน