ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 68

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 68 : โรงเรียนอ่าวมะม่วง จ. พังงา (จังหวัดที่ 59)