มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 59 : โรงเรียนถ้ำโกบ จ.กระบี่ (จังหวัดที่ 51)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 59 : โรงเรียนถ้ำโกบ จ. กระบี่ ( จังหวัดที่ 51)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนถ้ำโกบ จ. กระบี่ เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนถ้ำโกบ  โดยทำการเปิดส่งมอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560


ชมพูนุช สุทธิธรรม

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *