มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 58 : โรงเรียนคลองเสาธง จ.สมุทรปราการ (จังหวัดที่ 50)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนคลองเสาธง จ. สมุทรปราการ (จังหวัดที่ 50) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนคลองเสาธง โดยทำการเปิดส่งมอบวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

 

ก่อนดำเนินการ

ชมพูนุช สุทธิธรรม

VIEW ALL POSTS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *