มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

กิจกรรม

มูลนิธิอุทัย ชัยปัญญา ร่วมกับบริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ มาทั้งสิ้น 43 แห่งดังนี้

 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 1 : มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
 2. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 2 : โรงเรียนบ้านสัตหีบ จ.ชลบุรี
 3. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 3 : โรงเรียนเอี่ยมประดิษฐ์จ.นครนายก
 4. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 4 : โรงเรียนหนองบ้านเก่าสมัคคีจ.กาญจนบุรี
 5. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 5 : โรงเรียนวัดหนองโรง จ.นครสวรรค์
 6. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 6 : โรงเรียนวัดตะลุง จ.ลพบุรี
 7. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 7 : โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง จ.ชัยภูมิ
 8. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 8 : โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ จ.เพชรบูรณ์
 9. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 9 : โรงเรียนบ้านบ่อผุด จ.สุราษฏร์ธานี
 10. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 10 : โรงเรียนบ้านท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
 11. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 11 : โรงเรียนบ้านดอนสบปรือ จ. น่าน
 12. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 12 : โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น จ.นครราชสีมา
 13. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 13 : โรงเรียนคลองสน จ.ตราด
 14. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 14 : โรงเรียนท่าเสลา จ. เพชรบุรี
 15. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 15 : โรงเรียนบ้านคลองสอง จ.ฉะเชิงเฉรา
 16. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 16 : โรงเรียนบ้านหนองโง้ง จ.ชัยภูมิ
 17. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 17 : โรงเรียนโป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี
 18. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 18 : โรงเรียนวัดเนินผาสุก จ. ปราจีนบุรี
 19. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 19 : โรงเรียนบ้านหนองขาม จ.นครปฐม
 20. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 20 : โรงเรียนสันต้นดู่ จ.เชียงราย
 21. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 21 : โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้จ.อยุธยา
 22. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 22 : โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี
 23. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 23 : โรงเรียนวัดข่อยใต้อ.เมือง จ.ลพบุรี
 24. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 24 : โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 25. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 25 : โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา อ.ปัว จ.น่าน
 26. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 26 : โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 27. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 27 : โรงเรียนวัดเกาะกา อ.ปากพลีจ.นครนายก
 28. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 28 : โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 29. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 29 : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 30. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 30 : โรงเรียนวัดศรีโพธาราม อ.สารภีจ.เชียงใหม่
 31. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 31 : โรงเรียนบ้านจอมศรีอ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 32. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 32 : โรงเรียนวัดชันสูตร อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 33. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 33 : โรงเรียนบ้านปรือน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 34. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 34 : โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง
 35. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 35 : โรงเรียนวัดโพธิมงคล อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
 36. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 36 : โรงเรียนบ้านจำปาหวาย อ.อุน จ.พะเยา
 37. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 37 : โรงเรียนวัดถั่วทอง จ.ปทุมธานี
 38. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 38 : โรงเรียนวัดท่าสามัคคี อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 39. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 39 : โรงเรียนบ้านบุ่ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 40. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 40 : โรงเรียน ตชด. บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 41. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 41 : โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด จ.ยโสธร
 42. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 42 : โรงเรียนวัดสี่ร้อย(ราษฎร์สามัคคีบำรุง) จ.อ่างทอง
 43. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 43 : โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 44. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 44 : โรงเรียนปัญญาวุฒิกร จ.กรุงเทพฯ
 45. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 45 : โรงเรียนบ้านห้วยขอน จ.แพร่

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *