มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 66 : โรงเรียนหนองคูวิทยา จ.ศรีสะเกษ (จังหวัดที่ 57)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 66 : โรงเรียนหนองคูวิทยา จ.ศรีสะเกษ (จังหวัดที่ 57) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 59 : โรงเรียนถ้ำโกบ จ.กระบี่ (จังหวัดที่ 51)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 59 : โรงเรียนถ้ำโกบ จ. กระบี่ ( จังหวัดที่ 51) คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนถ้ำโกบ จ. กระบี่ เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนถ้ำโกบ  โดยทำการเปิดส่งมอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 65 : โรงเรียนหนองคูวิทยา จ.ศรีสะเกษ (จังหวัดที่ 57)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 65 : โรงเรียนหนองคูวิทยา จ.ศรีสะเกษ (จังหวัดที่ 57) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ  

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 64 : โรงเรียนบ้านฉางหลาง จ.ตรัง (จังหวัดที่ 56 )

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 64 :โรงเรียนบ้านฉางหลาง จ. ตรัง (จังหวัดที่ 56 ) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ  

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 63 : โรงเรียนบ้านคำไฮ จ.นครพนม (จังหวัดที่ 55)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้  63 : โรงเรียนบ้านคำไฮ จ.นครพนม (จังหวัดที่ 55) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 62 : โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) จ.อุตรดิตถ์ (จังหวัดที่ 54)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้  62 : โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญ วันครู ) จ. อุตรดิตถ์ (จังหวัดที่ 54)

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 61 : โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ จ.สุโขทัย (จังหวัดที่ 53)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 61 : โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ จ. สุโขทัย (จังหวัดที่ 53) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ 

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 57 : โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ จ.พัทลุง (จังหวัดที่ 49)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนวัดโคกศักดิ์  จ.พัทลุง เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ จ.พัทลุง โดยทำการติดตั้งและส่งมอบวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 60 : โรงเรียนบ้านพรหมสามัคคี จ.กำแพงเพชร (จังหวัดที่ 52)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 60 : โรงเรียนบ้านพรหมสามัคคี จ. กำแพงเพชร ( จังหวัดที่ 52)

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ที่ 58 : โรงเรียนคลองเสาธง จ.สมุทรปราการ (จังหวัดที่ 50)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนคลองเสาธง จ. สมุทรปราการ (จังหวัดที่ 50) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนคลองเสาธง โดยทำการเปิดส่งมอบวันที่ 22 กรกฎาคม 2560   ก่อนดำเนินการ

Read More