มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ.

EMAIL US AT ucf.manager@gmail.com
CALL US NOW 0-2589-5802

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 59 : โรงเรียนถ้ำโกบ จ. กระบี่ ( จังหวัดที่ 51)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 59 : โรงเรียนถ้ำโกบ จ. กระบี่ ( จังหวัดที่ 51) คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนถ้ำโกบ จ. กระบี่ เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนถ้ำโกบ  โดยทำการเปิดส่งมอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 58: โรงเรียนคลองเสาธง จ.สมุทรปราการ ( จังหวัดที่ 50)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนคลองเสาธง จ. สมุทรปราการ เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ โรงเรียนคลองเสาธง โดยทำการเปิดส่งมอบวันที่ 22 กรกฎาคม 2560   ก่อนดำเนินการ  

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 56 : โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน จ. ยโสธร

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านบ้านนาดีดอนจาน จ. ยโสธร เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่กให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน จ. ยโสธร โดยทำการเปิดส่งมอบวันที่ 12 เมษายน 2560

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 55 : โรงเรียนวัดกระทุ่ม จ. ฉะเชิงเทรา

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนวัดกระทุ่ม จ. ฉะเชิงเทรา เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ  

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 54 : โรงเรียนบ้านผาเยอ จ. แม่ฮ่องสอน (จังหวัดที่ 48)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านผาเยอ จ. แม่ฮ่องสอน (จังหวัดที่ 48) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ  

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 53 : โรงเรียนบ้านสายโท 1 จ. บุรีรัมย์ (จังหวัดที่ 47)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านสายโท 1 จ. บุรีรัมย์ (จังหวัดที่ 47)เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ                  

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 52 : โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง จ.ตาก (จังหวัดที่ 46)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง จ.ตาก (จังหวัดที่ 46) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ          

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 51 : โรงเรียนบ้ายไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) จ.เลย (จังหวัดที่ 45)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้ายไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) จ.เลย (จังหวัดที่ 45)  เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ให้กับน้องๆ

Read More

ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการเรียนรู้ 50 : โรงเรียนบ้านสามเสียม จ.ชุมพร (จังหวัดที่ 44)

คณะทีมงานของมูลนิธิ UCF ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านสามเสียม จ.ชุมพร (จังหวัดที่ 44) เพื่อทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตอาสา และดำเนินการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใหม่

Read More

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล

พระองค์เป็นพ่อหลวงของปวงราษฎร์ ไทยทั้งชาติจงรักภักดีมั่น จำใจที่ต้องจำพรากลาจากกัน จึงเกินกลั้นน้ำตาสุดอาลัย ต่อแต่นี้ต้องน้อมนำคำสอนพ่อ มาสานต่อก่อความดีที่ยิ่งใหญ่ คำสอนนั้นทุกคนรู้อยู่แก่ใจ พ่อบอกไว้ทุกอย่างล้วนสร้างดี ทรงเล็งเห็นให้เด็กไทยได้ศึกษา มีวิชาอนาคตจะสดใส ได้เรียนรู้สิ่งเสริมเพิ่มเติมไว้ เมื่อเติบใหญ่เป็นทางนำเรื่องทำงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ยูซีเอฟอนุเคราะห์ แหล่งบ่มเพาะให้เห็นเป็นพื้นฐาน เพื่อโรงเรียนทั่วแคว้นแดนกันดาร เป็นสถานสร้างปัญญาค่าเด็กไทย หลังพระองค์ทรงเสด็จสวรรคต ขอปรากฎความเพียรดีที่หลั่งไหล รำลึกถึงไม่จืดจางอยู่กลางใจ ความอาลัยแด่พระองค์คงยาวนาน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิยูซีเอฟ

Read More